Trener med Myworkout – jeg har ingen år å miste

Katrine Kavli (29) ble motivert av kunnskapen hun fikk om trening og helse da hun ble introdusert for Myworkout av sin arbeidsgiver.