Erstattet langkjøring med Myworkout – økte sitt maksimale oksygenopptak

Andreas bruker mindre tid på trening enn tidligere, men kapasiteten hans øker likevel