Slik virker Myworkout – Dette er ungdomskilden!

10.08.2017
Jan-Helgerud

Ungdomskilden

Hjertet er vår viktigste muskel og må trenes hele livet. Alt for mange av oss går dager, uker og år uten å trene hjertet skikkelig. Inaktivitet, og derved fravær av hjertetrening, er livsfarlig og en av vår tids hyppigste dødsårsaker.

Den beste treningen av hjertet får vi når hjertet blir helt fylt med blod. Blodet vårt veier totalt rundt 4 – 5 kilo, så det tar fra 1 minutt og opptil 2 minutter i en spesifikk treningsintensitet å oppnå full fylling i hjertet. 4×4 intervalltrening sørger for at du oppnår full fylling av hjertet innen de første to minuttene.

Når du har full fylling av hjertet er du kommet ca halvveis i det 4 minutter lange intervallet. På dette tidspunktet puster du tungt, men uten å kjenne ubehag. For å få maksimalt utbytte av treningen må du holde deg i denne treningsintensiteten i de siste 2 minuttene av intervallet. Dette er lenge nok til at hjertet får trent skikkelig, og kort nok til at du ikke blir utmattet. Gjennomfører du dette fire ganger så har du funnet oppskriften. Dette er ungdomskilden.

Her er en video som viser hvordan forskerne fant ungdomskilden:

Virker for alle

Denne type trening er dokumentert gjennom mange års forskning, og virker så bra på så mange fordi den tar utgangspunkt i forskningsbasert treningsfysiologi. Denne treningen påvirker hjertet og tilhørende blodårer. Et større, sterkere og mer elastisk hjerte og karsystem er den viktigste enkeltstående faktoren for et langt liv med god helse, samt prestasjonsevnen i utholdenhetsidretter.

4×4 intervalltrening praktiseres allerede i dag av alt fra hjertepasienter til olympiske medaljevinnere. Den selvopplevde belastningen (prosent av makspuls) under treningen skal være lik om du er eliteutøver, frisk 40-åring, eller hjertepasient. Treningsintensiteten og effekten for hver enkelt av disse er relativ og dermed sammenlignbar, men gjennomføringen ser veldig forskjellig ut. Eliteutøveren løper fort i en bratt motbakke, mens hjertepasienten går sakte i en slak motbakke, men begge jobber relativt like hardt.

Tilgjengelig for alle

Tidligere har kvalitetskontrollert instruksjon av denne treningen vært forbeholdt eliteutøvere som for eksempel Christiano Ronaldo eller nyopererte hjertepasienter på sykehuset. De har allerede gleden av «ungdomskilden» fordi de har tilgang til spesialutdannet personell og medisinsk laboratorium med avansert utstyr. Men for oss andre er dette for kostbart eller ikke tilgjengelig.

Myworkout GO har løst dette problemet.

Myworkout GO gir kvalitetskontrollert instruksjon i hvordan gjennomføre treningen riktig ved at en stemme loser deg gjennom treningsøkten. På denne måten får du sikret at du får full fylling i hjertet og dermed mest mulig effekt av treningstiden.

I tillegg får du målt ditt maksimale oksygenopptak og biologiske alder på en objektiv måte og med vitenskapelig presisjon. Feilmarginen er på kun 7 prosent, noe som gjør at det kan benyttes til medisinske formål.

Viktig for deg

Din biologiske alder er basert på ditt maksimale oksygenopptak, og er et vesentlig tall for vurdering av din fysiske arbeidskapasitet, helserisiko og tilstand. Basert på din biologiske alder kan vi basert på statistikk sannsynliggjøre din risiko for utvikling av en rekke sykdommer. Eksempel: 7 år redusert biologisk alder tilsvarer statistisk sett 3,5 dager redusert sykefravær fra jobb per år, 5 prosent økt produktivitet i arbeid, og 25 til 35 prosent redusert risiko for utvikling av alders- og livsstilsrelatert sykdom og tidlig død. Det tar normalt 8 til 10 uker med to treninger i uken å redusere biologisk alder med 7 år.

Din biologiske alder forteller mer om din fysiske helsetilstand enn noen annen parameter vi kjenner til. Mer enn blodtrykk, kolesterol, kroppsmasseindeks (BMI) og skritt per dag – til sammen.

Ditt maksimale oksygenopptak gir deg også en mulighet til å sammenligne deg med idrettsutøvere i forskjellige idretter, og et tallgrunnlag å vurdere gjennomført trening opp mot egne idrettsprestasjoner, da maksimalt oksygenopptak er påvist å ha direkte sammenheng med prestasjoner i svært mange idrettsgrener. I utholdenhetsidretter vil det maksimale oksygenopptaket være helt avgjørende for din prestasjonsevne.

Pass på at du gjennomfører treningen riktig, og finn ut din biologiske alder med Myworkout GO du også. Last ned appen gratis, for Android eller iOS.

Myworkout er utviklet i samarbeid med NTNU, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Myworkout kan benyttes av bedrifter, privatpersoner, forsikringsselskap, treningssentre, klinikker,  idrettslag/idrettsklubber og offentlig helse.

Ungdomskilden omtalt i Finansavisen