Årsmelding Treningsklinikken, en del av Myworkout AS

24.05.2019

Gründerbedrift skapte 2,5 milliarder kroner i helsegevinst på ett år

I løpet av 2018 har Treningsklinikken, som er en del av gründerselskapet Myworkout AS, levert følgende verdier:

  • 2520 år redusert biologisk alder – det gir i snitt en reduksjon på 12 år biologisk alder per pasient
  • Årlig sykefravær forventes dermed å reduseres med 735 dager
  • Noe som tilsvarer en årlig reduksjon av sykefraværskostnad på 2 190 300 kr
  • Som på sikt vil spare samfunnet for 2 mrd. 520 mill. kr

Inaktivitet, et globalt helseproblem

Initiativet til Treningsklinikken ble tatt av medisinprofessorene ved NTNU og St Olavs Hospital, Jan Hoff og Jan Helgerud. Treningsklinikken er en del av Myworkout, et norsk selskap bestående av forskere, helsepersoner og teknologer, med mål om å løse det internasjonale inaktivitetsproblemet som omfatter 70% av befolkningen.

Hoff og Helgerud har en massiv forskningsproduksjon på bruk av trening som forebygging, behandling og rehabilitering. Det tar ofte lang tid fra publisert forskning til implementering i klinikk. Treningsklinikken ønsker å korte ned denne tiden ved å knytte klinikk nærmere forskning.

Les årsmeldingen her:

Fantastiske resultater for Treningsklinikken i 2018.